Cel fundacji


Fundacja skupia się na trzech aspektach, niesieniu pomocy ofiarą katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz działalności za rzecz dzieci i młodzieży.

Obecnie z względu na sytuację za polską wschodnia granicą kładziemy nacisk na pomoc naszym ukraińskim sąsiadom. Uciekający przed wojną do Polski oraz innych krajów ościennych otrzymali wielkie wsparcie.  Nie ulega wątpliwości iż ludność która pozostała w rejonie walk również jaki nie bardziej potrzebuje pomoc. „Lepsze Jutro” zbiera i przekazuje środki na transport żywności, świeżej wody oraz odzieży.