Informacje


Organizacja pożytku publicznego „Lepsze Jutro” powstała wiosną 2022 roku, była efektem chęci niesienia pomocy uciekinierom przed wojną toczoną na terenach państwa ukraińskiego. Fundatorem fundacji został Artur Szymański, przedsiębiorca działający w obszarze budownictwa.

Fundacja nie działa w celu osiągniecia zysku, zarząd nie jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia z tytułu prowadzonych przez siebie funkcji.  Organem kontrolującym jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.